گل گیسو

درباره من


۱۳۸۸/٧/٧
سلام م م م ... نظرات() 

سلام م م م.چطورید؟

این پست رو دارم از تو دانشگاه ام (دانش دکه هستند البته) می گذارم.این چند روز نبودم، چون متاسفانه تلفونمون تا اطلاع ثانوی قطع شده.اون هم به دلیل پول کذایی که اومده و ابتدا نمودار پدر محترم رو رسم کرده و سپس پدر عزیز تر از جان هم نمودار ما رو ضرب در بی نهایت به صورت افقی رسم کرده اند.صد و پانزده تومان نا قابل، که البته صد تومانش برای موبایله.مشکل از من نبوده من پاک پاکمفرشته.

در زیر راه هایی را که برای پایین آوردن پدر محترم از خر شیطان شیطانو پرداخت قبض یه نمور کمر شکن تلفن به عمل رساندیم را لیست کرده ام.متذکر می شوم موارد زیر تاکنون به هیچ عنوان تاثیر گذار نبوده است.لذا از دوستان محترمه و محترم خواهش به عمل می آوریم در صورت داشتن راه حلی بهتر، یه سری فرزند بی گناه، معصوم، بدون تفریح، همش تو خونه، همش سرشون تو درس و کتاب، نه مسافرتی، نه گردشی... رو از عذا در بیاورید.

1.کشیدن فحش به جان مخابرات به این صورت که "همشون دزدند، خاک بر سر ...بیپ...شون کنند که انقدر ...بیپ... هستند.اصلا این مملکت همه چیزش ...بیپ..."

2.سخن گفتن در مذمت دختران دوست پسر دار به این صورت که"...بیپ..."

3.رژه رفتن جلوی پدر و صحبت کردن با موبایل به این صورت که"آره صغری جون فردا باید برم کافی نت برای تحقیق و پژوهش در مورد پروژه دانشگاهدروغگو...وای نمی دونی چقدر این کافی نت ها بد شده.دفعه پیش پسره(در این لحظه به اتاق رفته و پدر را، در خماری بقیه ماجرا قرار داده)"

---------------------------------------------------------------------------------------------

بعدنوشت:درسته که باز آمد بوی گند دانشگاه، ولی از دیدن دوستای گلم بعد از سه ماه خیلی خوشحال شدم.بیشتر هم از این که سر کلاس کارآفرینی هممون با همیم و حسابی خوش می گذرونیم.
دوستای گلم نرگس و منیژه و میترا دوستتون دارم هوارتا.
بغل