گل گیسو

درباره من


۱۳۸۸/٩/٧
صداقت یا ..... ... نظرات() 

بعضی وقتا فکرمیکنم این ترم پائینی ها قتی بچه بودن آتیش گرفتن بعد یکی اومده با بیل خاموششون کرده.متفکر
آخه یکه کاراهایی میکنن عجیب غریب. فکر کن ساعت 9 صبح روز 5 شنبه، تو این سرما که ... بزنی از لونش در نمیاد این همه آدم پاشدیم رفتیم دانشگاه برای یکی از درسهای مهم و تخصصیمون. بعد این پرفسورها دم دردانشگاه خفتمون کردن که بیاد نریم سر کلاس تا استاد هم کلاس رو تشکیل نده ماهم غیبت نخوریم تعجب. آخه با عقل جور در میاد . من که اول کلی مقاومت کردم و بهشون توضیح دادم که این استاده قاطی یهو آخره ترم زهرشو بهمون میریزه و..... . ولی به گوششون نمی رفت آخه دفعه اولشون هم که نبود یه بار دیگه اینجوری ما رو اسگل کرده بودن یول. اما این دفعه واقعا ستم بود نه؟!مسخرست آدم این همه راه بیاد ولی سر کلاس نره.گریه
من که زورم بهشون نرسید و بعد کلی نق زدن و جرو بحث فهمیدم اینا واقعا کم دارن و بی خیال شدم.(گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو)ابرو
همه رفتن خونه و کلی ازمن و چند تا دوستام قول صفت و سخت گرفتن که ما سر کلاس نریم. ما هم قول دادیم. چشمک
همین جوری وایسادیم تو محوطه دانشگاه و داشتیم تلاش میکردیم که همرنگ جماعت بشیم که استاد از دراومد بیرون و میخواست بره سوار ماشینش بشه که منو دید!!نگران منم که بلا نسبت ... پیشونی سفیدم تو دانشگاه. از ترس سریع 180 درجه چرخیدم و پشتمو کردم به استاد که مثلا من تورو ندیدم.عینک داشتم زیر لب ورد میخوندم که یه معجزهای چیزی بشه اوستاد منو نشناخته باشه . اما متعصفانه استاد ما یول نیست و مثل عقاب اومد بالای سر من.استرس گفت: مگه شما کلاس مبتنی بر وب ندارید پس چرا نمییاد سر کلاس!؟  منم از ترس واز اونجایی که خیلی صادقم مثل بچه ها از دهنم پرید و گفتم: استاد بچه  ها نذاشتن. استاد گفت خیلی خوب شما زود بیا سر کلاس. نگرانواقعا شانس آوردم که پسر نبودم وگرنه پس گردنی رو خرده بودم.
خلاصه مارو تا کلاس اسکورت کردو چند تا دیگه از بچه ها رو هم تو راه خفت کرد و همراه لیست محترم حضور غیاب رفتیم سر کلاس .جمعا 4 نفر شده بودیم!!! آخ
اول از همه که حضورغیاب کرد ، بعدشم یاداشت گذاشت که نمره پایان ترم غایبین از 15 حساب میشه. کلی سر ما غر زد وحسابی شاکی بود . جاتون خالی نامردی نکرد و حسابی هم درس داد.گریه
خلاصه اگه دیدید من دیگه نیومدم بدونید شهیدم کردن. حتما این خبر تا حالا sms  ای چرخیده و همه شب عیدی به روح من .... فرستادن.فرشته