گل گیسو

درباره من


۱۳۸۸/٩/٢۸
گل گیسوی مورد نظر در دسترس نمی باشد...لطفا بعدا تماس بگیرید ... نظرات() 

 

اول از همه سلام به دوستان مجازی خودم.و دوم اینکه شرمنده که بهتون سر نمی زنم.
به جون خودم نباشه این نرگس شاهده که چقدر پروژه آخر ترمی ریخته سرمخمیازه به طوری که شب ها خواب می بینم روز ارائه پروژه متروی خراب شده، خراب شده و نمی رسم به ارائهاسترس
----------------------------------------------------------


امروز اولین جلسه ی ترم جدید کلاس زبانم بود.هی خدا خدا می کردم استادش از جماعت ذکور باشه.که خدا رو شکر ذکور هم  شد.عینک
آخه زن ها کسل کننده ان.به درد زبان نمی خورن.
----------------------------------------------------------


جدیدا هی با راننده تاکسی ها دعوام می شه.در ماشین رو محکم می بندم.عادت کردم.ترک عادت هم که می دونید...موجب مرض است.
آخه یه مدت برای اینکه به مذکرهای داخل تاکسی بگم که من خیلی عصبی ام و جان مادرتون جمع بشینید این شیوه رو به کار می بردم که همچین تاثیری هم نداشتخمیازه

ولی حالا که دیگه قصد پیاده سازی این روش رو ندارم بر حسب عادت انجام می دم.
مرض در محکم بستن گرفتم.


به هر حال اگه شما هم دیدید که یه مونث خانمی با عصبانیت در ماشین رو کوبوند، چه هم جنس هستید چه ناجنس...خودتونو جمع و جور کنید.باشد که فراتر از این گیرتان آید.ما که بخیل نیستیم.