گل گیسو

درباره من


۱۳۸۸/۱٠/۱٦
اعترافات شخصیتی ما ... نظرات() 

سایه جان گیر داده که اعتراف کنیدمتفکر(از شخصیت خودتون). تصمیم گرفتم منو دوست جونم تو یه پست اعتراف کنیم !لبخند


نرگس:
1-     حرف زور تو کتم نمیره حتی اگه برام گرون تموم بشه.
2-    اهل خبر چینی و حرف بردن و آرودن (خاله زنک بازی)نیستم.
3-    به همون سادگی که میخندم به همون سادگی هم اشکم در میاد(مثل بچه ها) احساساتیم.
4-    زیاد عصبانی نمیشم اما اگه بشم به سختی میتونم جلوی خودمو بگیرم.کلافه
5-    تنوع طلبم ،از تکرار بدم میاد.(قالب وبلاگ یه نمونشه شاید 4 روز دیگه اسم بلاگ روهم عوض کردم خدارو چه دیدی!)چشمک
6-    نمیتونم نسبت همه چیز بی تفاوت باشم و از ترسم صدام در نیاد(مثل شلغم).خیلی وقتا نزدیکه بوده این زبان سرخ سر سبز را بر باد بدهد.
7-     نمتونم یه جا بند بشم و همیشه باید یه سروصدایی راه بندازم و گرنه حوصله خودم و دیگران سر میره.شیطان
8-    میگن مهربون و دل سوزم.خجالت
و خیلی چیزای دیگه که وقت ندارم بگم....

------------------------------------------------------------------------------------

گل گیسو:

١-مادربزرگی ام با خرده فرمایشات زیاد.یول

٢-سایلنتم.ساکت

٣-می گن خیلی موذی ام.شیطان

۴-عاشق فیلم هندی و داستان های رمانتیکم.قلب

۵-اعتماد به نفسم معتدل نیست.جلوی بعضی ها خیلی بالا می ره جلوی بعضی ها می چسبه به زمین.به قد و هیکل طرف هم بستگی نداره ها.مثلا جلوی کوچولوترین استادم اعتماد به نفسم می آد در حد صفر جوری که فارسی حرف زدن یادم می ره.

۶-پاچه خوارم.عینک