گل گیسو

درباره من


۱۳۸۸/۱٢/۱۳
...اندر احوالات یه بی کلید ... نظرات() 

 

به نظر شما یه کلید، در زندگی ما چه نقشی می تونه داشته باشهمتفکر...به نظر هیچی؟ اوهم.

حالا اگه تو کلید نداشته باشی و خانواده ات فکر کنند تو کلید داری چی؟سوالدرسته ...بازم اونقدر مهم نیست.تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و می شه در کسری از ثانیه با موبایل به اون سر دنیا زنگ زد.دقیقا ...حالا اگر موبایلت شارژ نداشته باشه و خاموش شده باشه و شارژت رو هم خونه جا گذاشته باشی چی؟یول.بازم تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و هر ننه قمری سر کوچه اش کارت تلفن می فروشن...حالا اگه برای گرفتن کارت تلفن باید پول پرداخت کنی نه ماچ چیابله... و اگر پول هم نداشته باشی...بازم دنیا انقدر بی وفا نیست و همسایه خوب  از خواهر نزدیکترهتعجبحالا اگه همسایه ات بسیار آدمه، تا حدی که از فرط فضولی چسبوندتت به طاق و سایر همسایگان رو هم تا به حال ندیده باشی چی...خب آدم مگه مرض داره.سر جاش مثل بچه آدم می شینه تا خانواده محترم تشریف مبارکشون رو بیارن...مگه نه؟ دقیقا درست گفتید.حالا اگه گلاب به روتون ...داشته باشه چی؟عینک


در هر صورت امروز من فهمیدم یه کلید چقدر می تونه در زندگی آدم نقش داشته باشه.امیدوارم برای شما هم اتفاقی این چنین رخ بده تا به اهمیت این موضوع پی ببرید.