گل گیسو

درباره من


۱۳۸۸/٦/۱٥
نصیحتی به خانم ها ... نظرات() 

یکی از آشنایان رفته بود پیش یه روانشناس بزرگ و جناب روانشناس چهار تا نصیحت کردن که خیلی به درد خانم ها می خوره
1.قبل از اینکه همسرت تلفن رو قطع کنه تو قطع کن
2.هیچ وقت بهش نگو دوستت دارم
3.از نظر تحصیلات بالاتر از اون باش
4.رقاص خوبی باش
به نظر مفید می آد،این طور نیست؟