گل گیسو

درباره من


۱۳۸٩/٢/٤
چت ... نظرات() 

 

به این موی سفیدم قسم، این بار تقصیر من نبود.تقصیر این استاده مشنگمونهیول که گفت برای تقویت زبانتون برین انگلیسی بچتین.
اصلا بذار از اول بگم.عادتم شده که سالی یه بار می رم چت و یه آدم...که نه، یه غیر آدم گیرم می افته و بعد آخرش به این می رسم که چرا من دارم با همچین قزمیتی چت می کنم و آخرش خدایا توبه.امروزم همین شد.خدا به خیر بگذرونه سال دیگه رو.


امروز یاد پست نرگس افتادم که یه بار به شوخی گفته بود "غیبت و دروغ و ... گناه نیست فقط چت کردن گناه داره".البته فکر کنم چت کردن هم به لیست گناه ها اضافه شده.البته نه چت آدم با آدم .سو تفاهم نشه.هر چند که فکر می کنم نمی شه هیچ آدمی رو تو روم پیدا کرد.


امروز دلم می خواست سر کلاس به استاد زبانم بگم بیا با هم بچتیم.بعد دیدم استاد که بیکار نیست شش ساعت پشت سیستم بشینه ، تا من به زور تایپ کنم "هو آر یو؟" و "وات آر یور هوبیز" و...بی خیال شدمخمیازه.


صد جا رزومه ارسال کردم و مصاحبه دادم و هیچ کدومشون زنگ نزدن بهم هنوز قهر.حالا که اینجوریه می خوام برم کلاس آشپزی و ملیله دوزی و خیاطی و گل بلندر و...

راستی می خوام از این دفعه به بعد پایین هر پستم یه نصیحت کوچولو هم بکنم تا از تجربیات من استفاده کنید فرزندان گلم.

نصیحت شماره 1: اگه سرتون می خاره حتما لازم نیست برید حموم...کافیه فقط سرتون رو بخارونید.