گل گیسو

درباره من


۱۳۸٩/٢/۸
کشف حجاب ... نظرات() 

 

امروز اتفاقی افتاد بس عجیب و باور نکردنی.داشتم می رفتم میدون ونک برای مصاحبهخمیازه .از میدون قدس تا سر پل تجریش رو بسته بودند.فکر می کنید برای چی؟؟؟ یه دسته خواهر بسیجی ریخته بودند خیابون برای راهپیمایی.حدس می زنید در رابطه با چه موضوعی؟؟؟ ...دعوت اناث محترم به چادرتعجب.یه خواهر خوش صدا هم سر دسته شون بود و پشت بلندگو داد می زد و شعار می داد و تمام توانش رو گذاشته بود برای چادری کردن ملت."خواهرم خواهرم زینت تو حجاب است" و "چادر من چادر من زینت من زینت من" و ...نمی دونید چه موقعیت آبرو بری بوداوه.دلم می خواست همون جا تیک آف چادر کنم...به سرعت برق و باد از جمعیت خواهران فاصله گرفتم و کل راه سرم پایین بود که روی ملت رو نبینم.کلهم ملت خنده شون گرفته بود.


ایران نیوز: بر اثر راهپیمایی خواهران در تهران ، امروز تمام اناث بد حجاب اظهار ندامت کردند و گفتند"ما چادر می خوایم یا لا"

به نظرتون کی این فکر توپ رو کرده بود؟ می خوام بهش یه آبنبات چوبی بدم.

به جای این کارها می تونن یه جمعیت خواهران شادی آفرینهورا ایجاد کنن که شعار می دن"خواهرم خواهرم تولدت مبارک" .این جوری باعث ایجاد نشاط و طراوت در بانوان می شوند.

امروز دوباره رفتم مصاحبه و طبق معمول راه رو بلد نبودم.نمی دونید چه حس خوبیه دیگران تو پیدا کردن آدرس بهتون کمک کنندبغل.ده قدم به ده قدم به هر کسی می رسیدم، آدرس رو می پرسیدم و البته بیشتر از جماعت مذکور که با حوصله بیشتری آدرس رو برات شرح می دن.

دیروز خانم جلسه ای می گفت به حد ضرورت با مذکور ها صحبت کنید.آدرس پرسیدن هم ضرورت داره دیگه.نهمتفکر؟

نصیحت شماره 2:اگر سرتون با خاریدن خوب نشد و هنوز می خاره، برید حموم.