گل گیسو

درباره من


۱۳۸٩/٢/۱٦
غرهایی برای همه گوش های نازنین ... نظرات() 

 

همیشه به این فکر می کنم که یه زن بهتره چی کار کنهمتفکر...درس بخونه یا خانه داری کنه یا بره سر کار و یا...همه اش.و همیشه مخالف صد در صد کسایی بودم که می گن زن بهتره یا درس بخونه و یا خانه داری کنه... ونه کارقهر.

 

امروز بعد از 8 ساعت کار داشتم به این فکر می کردم که چقدر دلم می خواست الان خونه بودم و روی تخت لم می دادم و مجله و یا رمان مورد علاقه ام رو می خوندمخوشمزه.


دلم می خواست بی خیال پیشرفت و پول و هر (بیپ) دیگه ای می شدم که مجبورم می کنه برم سر کار.


دلم می خواست یه سبزی فروشی داشتم و سبزی می فروختم...و یا برای اینکه خیلی هم بی ربط به رشته ام نباشه یه cd فروشی داشتم...و دم درش می شستم و دختر ها رو دید می زدمعینک... و یا برای اینکه خیلی هم بی ربط به جنسیتم نباشه پسر ها رو دید می زدم.

 

الان..من ..یک جنازه ام.در واقع..ای کاش که یک جنازه بودمفرشته.

 

خب...مرسی که به غر های امروزم گوش دادید.ممنون.من فقط به چند تا گوش احتیاج داشتم.از همتون ممنون.گوش های عزیزم دوستتون دارمبغل.

 


نصیحت شماره 4:اگر بعد از استفاده از گیوتین به اون دنیا رفتید اصلا ناراحت نباشید...حداقل اینکه دیگه سرتون نمی خاره.