گل گیسو

درباره من


۱۳۸۸/٦/۱٦
  ... نظرات() 

گفتمش بی تو چه باید کرد
عکس رخسار ماهش را داد

گفتمش مونس تنهایی من
تاری از زلف سیاهش را داد

وقت رفتن همه را می بوسید
به من از دور نگاهش را داد

یادگاری به همه داد و به من
انتظار سر راهش را داد