گل گیسو

درباره من


۱۳۸۸/٦/۱٦
که چرا نکردم بیشتر مواظب خودم باشم ... نظرات() 

حالم داره از همه چیز به هم می خوره و بیشتر از خودم.که چرا نکردم موقع رد شدن از خیابون بیشتر حواسم رو جمع کنم تا تصادف نکنم و این جوری زمین گیر نشم.می دونی تو خیابون های اینجا(اینجا=ایران) باید زمین و هوا رو هم نگاه کنی علاوه بر چپ و راست.تازه فقط برای رد شدن از خیابون.وگرنه برای زنده موندن اصلا نباید پاتو از خونه بذاری بیرون.
حالم قبل از همه از خودم بهم می خوره که چرا نکردم بیشتر مواظب باشم تا تنها چیزی رو که تو زندگی ام کلی براش زحمت کشیده بودم این جوری از دست بدم.همه چیز من ورزش کردن بود که الان سه ماه ممنوع ورزشم، به خاطر ضربه ای که به پام خورده.و این ممنوع بودن ادامه داره حالا حالا ها.اگه خدا بخواد کونگ فو کارم.
البته یه چیزی بد نشد.اینکه از سر خونه نشینی ، هی وب گردی کردم و آخر سر به اینجا رسیدم که یه وبلاگ برای خودم درست کنم.
کی می دونه زمین خوردن و دوباره بلند شدن چقدر کار سختیه.
حق بدین که حالم از خودم بهم بخوره که چرا نکردم بیشتر...