گل گیسو

درباره من


۱۳۸۸/٦/۱٧
تکرار داستان تکراری من ... نظرات() 

ابرهای فراموشی،چه بی رحمانه بر قلبم سایه انداخته.
ترس تکرار داستان تکراری ام ،قلبم را آشفته می سازد...دوباره نیاز من،دوباره رحمت تو، و بار دیگر این فراموشی گستاخانه ی من.
آه که چه بی دریغ دوستم داری. و هر بار تنها این عشق توست که جام وجودم را از زندگی لبریز می کند. و مهر و بخشش توست که هنگام خستگی ها به یادم می آورد که درهای رحمت تو بر روی همه ی انسان ها باز است.
باز آشفته و دلگیرم. ولی مرا امیدی هست. این شب ها. و تو دست محبتت را بر سر عزاداران یگانه مرد زمینت خواهی کشید.
دوباره نیاز من، دوباره رحمت تو.و ای کاش دیگر فراموشی نباشد.
به راستی که تو الرحمن الراحمینی